Biz Kimiz

Biz Kimiz

Yetişkin Eğitimi Derneği

Yetişkin Eğitimi Derneği, yetişkin eğitimi /halk eğitimi alanında bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmak ve yeni gelişmelerin uygulama alanında aktarımını gerçekleştirmek amacıyla 2011 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bu tarihten önce,  yıllardır alanda çalışmalar yürüten yetişkin eğitimciler tarafından kurulan dernek, yetişkin eğitimi alanında nitelikli örnekler oluşturma, var olan çalışmalara destek olma misyonunu üstlenmektedir.  

 

Bu çerçevede, öğrenim düzeyleri ne olursa olsun, tüm yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme gereksinimlerini ve okul çağındaki gençlerin okul dışında duyulan öğrenme gereksinmelerini karşılamak için düzenlenebilecek eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntembilimsel bilgi ve deneyimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece ülkemizde bu alanda şiddetle duyulan meslekleşme gereksinimine yanıt verilecektir. 

 

Bu amacına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaların yapılması öngörülmektedir:  Yetişkin nüfusun eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleme, yetişkinlerin; temel eğitim eksiğini tamamlamalarına destek olma, aile hayatı, genel sağlık, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi gibi konularda bilgilendirilmelerini sağlama, sosyal kültürel becerilerini geliştirme, ekonomik beceri kazanmalarını sağlamak üzere meslek edinmelerine yönelik eğitim programları geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirme. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirerek yetişkin eğitimi alanını ülkemizde geliştirmek istiyoruz. Bunun için bir araya gelmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak yetişkin eğitimcileri arasındaki iletişim ve işbirliği olanaklarını artırması  ümidiyle derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız…

 

Dernek Başkanı

Prof Dr. Meral Uysal